Välkommen till Elteknik i Helsingborg AB

Logotyp

Elteknik i Helsingborg ABBullet Erbjuder kvalificerade konsulttjänster
för El, Tele och Transport som t.ex
Projektering, Entreprenadbesiktning,
Kontroll och Kostnadsberäkning.


Bullet Erbjuder även CAD-samordning
och Installationssamordning.


Bullet Arbetar nära våra kunder och
är lyhörda för deras önskemål.


Bullet Levererar estetiskt, ergonomiskt,
ekonomiskt och miljömässigt optimala
lösningar inom givna ekonomiska
ramar.


Bullet Utformar lösningar med modern
teknik med låg miljöbelastning
energiförbrukning och underhållskostnad.


Bullet Använder kvalitets- och miljö-
ledningssystem, utformade av
Sveriges Byggingenjörers Riksförbund,
som ansluter till ISO 9001 respektive
ISO 14001.